Mains Heat Sheet
1
OpenFPV
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Wild Fpv R1 5658 22 3/1:44.626 (1)
2 2IXAAQUI R2 5695 27 3/1:47.996 (4)
3 3Darkusone F2 5760 43 3/2:14.241 (2)
4 4Esmity F4 5800 6 3/1:25.645 (1)
5 5Garban R7 5880 38 3/2:01.991 (1)
6 6Zoni R8 5917 11 3/1:29.428 (2)
2
OpenFPV
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1GatoVolao R1 5658 30 3/1:50.787 (2)
2 2Kankar R2 5695 19 3/1:36.582 (3)
3 3berti297 F2 5760 14 3/1:35.500 (4)
4 4Peque13 F4 5800 46 3/2:28.185 (1)
5 5VAAM R7 5880 35 3/1:56.250 (1)
6 6David FPV R8 5917 3 3/1:16.693 (4)
3
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ЯΔиΛмΔИ R1 5658 23 3/1:45.465 (2)
2 2Arthur R2 5695 39 3/2:03.897 (4)
3 3MarmotaFPV F2 5760 42 3/2:06.789 (2)
4 4CessFPV F4 5800 26 3/1:47.775 (3)
5 5Rex700 R7 5880 10 3/1:28.085 (1)
6 6AlphaFPV R8 5917 7 3/1:26.031 (4)
4
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Hanon Pyni R1 5658 18 3/1:36.561 (4)
2 2OscAkr R2 5695 31 3/1:51.807 (3)
3 3LacasitoFPV F2 5760 15 3/1:35.674 (2)
4 4RUSO F4 5800 34 3/1:53.769 (3)
5 5Mázin R7 5880 2 3/1:14.353 (3)
6 6Zrisst R8 5917 47 3/2:32.628 (1)
5
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DANNYFPV R1 5658 28 3/1:47.997 (4)
2 2Sir Assistant R2 5695 21 3/1:43.462 (2)
3 3Xohm FPV F2 5760 37 3/2:01.823 (4)
4 4Danuts F4 5800 12 3/1:30.129 (1)
5 5Rip55 R7 5880 44 3/2:15.843 (3)
6 6FLASH R8 5917 5 3/1:25.052 (4)
6
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Seasky R1 5658 29 3/1:48.349 (2)
2 2totorotafpv R2 5695 36 3/2:00.252 (4)
3 3Thunkar F2 5760 13 3/1:31.372 (1)
4 4GarriSkills F4 5800 4 3/1:17.484 (1)
5 5Thaisandnono R7 5880 20 3/1:38.325 (4)
6 6Mingu1 R8 5917 45 3/2:24.832 (4)
7
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Vivo DDC R1 5658 24 3/1:47.142 (3)
2 2Hosu FPV R2 5695 9 3/1:27.688 (3)
3 3Coulver F2 5760 25 3/1:47.759 (3)
4 4XxPITIxX F4 5800 40 3/2:04.259 (4)
5 5Hanibal R7 5880 41 3/2:06.447 (4)
6 6Farru R8 5917 8 3/1:26.269 (2)
8
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1UrySemas R1 5658 32 3/1:53.354 (2)
2 2Singularity R2 5695 1 3/1:13.684 (3)
3 3Paito F2 5760 17 3/1:36.322 (3)
4 4OEM296 F4 5800 16 3/1:36.257 (4)
5 5Spark_Chine R7 5880 33 3/1:53.517 (2)
6 6MIR_FPV R8 5917 48 3/2:33.946 (2)
9
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4David FPV R1 5658 Bump-Up
2 5Kankar R2 5695 Bump-Up
3 6VAAM F2 5760 Bump-Up
4 1Esmity F4 5800
5 2Garban R7 5880 Bump-Up
6 3Zoni R8 5917 Bump-Up
10
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 2ЯΔиΛмΔИ R1 5658 Bump-Up
2 4Mázin R2 5695 Bump-Up
3 5Hanon Pyni F2 5760 Bump-Up
4 3CessFPV F4 5800 Bump-Up
5 1Rex700 R7 5880
6 6LacasitoFPV R8 5917 Bump-Up
11
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Sir Assistant R2 5695
2 4Seasky R1 5658 Bump-Up
3 3Xohm FPV F2 5760 Bump-Up
4 2Danuts F4 5800 Bump-Up
5 5GarriSkills R7 5880 Bump-Up
6 6Thunkar R8 5917 Bump-Up
12
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4Singularity R1 5658 Bump-Up
2 1Hosu FPV R2 5695
3 3Coulver F2 5760 Bump-Up
4 5OEM296 F4 5800 Bump-Up
5 6Paito R7 5880 Bump-Up
6 2Farru R8 5917 Bump-Up
13
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1David FPV R1 5658
2 2Mázin R2 5695 Bump-Up
3 3LacasitoFPV F2 5760 Bump-Up
4 4Esmity F4 5800 Bump-Up
5 5Rex700 R7 5880 Bump-Up
6 6Garban R8 5917
14
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1Seasky R1 5658
2 2Singularity R2 5695 Bump-Up
3 3Hosu FPV F2 5760 Bump-Up
4 4Danuts F4 5800 Bump-Up
5 5GarriSkills R7 5880 Bump-Up
6 6Coulver R8 5917 Bump-Up
15
OpenFPV
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1David FPV R1 5658 Bump-Up
2 2Mázin R2 5695
3 3LacasitoFPV F2 5760 Bump-Up
4 4Singularity F4 5800 Bump-Up
5 5Seasky R7 5880 Bump-Up
6 6GarriSkills R8 5917 Bump-Up
Event Stats & Details
Race Track Circuito Mx Castillo De Ayud
Registrations Entries: 57
Drivers: 57
Total Race Laps 1,157
Total Race Time 9 hours, 56 minutes, 41 seconds
close X